Uitvaart: Begrafenis en Crematie

Begraven of cremeren

Een belangrijke beslissing die gemaakt moet worden na iemands overlijden is de keuze voor een begrafenis of een crematie. Vaak heeft de overledene zijn of haar keuze al schriftelijk laten vastleggen of uitgesproken tegenover naasten. Maar regelmatig is dat niet het geval, bijvoorbeeld als het om een relatief jong iemand gaat of wanneer diegene plotseling is overleden. In dat geval is het aan de nabestaanden om deze beslissing te maken. Wellicht voelt u goed aan wat de overledene gewild zou hebben. In het andere geval kiest u waar u zichzelf het prettigst bij voelt.

De keuze tussen een begrafenis of crematie is erg persoonlijk. Voor veel mensen kan de geloofsovertuiging de doorslaggevende factor zijn, maar dit hoeft niet het geval te zijn. Het is voor nabestaanden daarom erg prettig als u de wensen voor uw uitvaart heeft laten vastleggen.

We geven hierbij een opsomming van een aantal verschillen tussen de begrafenis en de crematie. Als u momenteel nog geen duidelijke voorkeur heeft, kan dit u helpen bij het maken van de juiste keuze.

Begrafenis en crematie: wat zijn de verschillen?

Begraven
Bij een begrafenis wordt er een fysieke plek gecreëerd die nabestaanden kunnen bezoeken. Er kan daarbij gekozen worden tussen bijvoorbeeld een algemeen graf en een familiegraf. In dat laatste geval worden familieleden naast of boven elkaar begraven. Mensen die een relatie met elkaar hebben, weten bij de keuze van een begrafenis dan dat ze ook na hun dood weer dichtbij elkaar zijn.

Een belangrijke overweging voor een begrafenis is het onderhoud van het monument. Een graf moet namelijk onderhouden worden en dit is een taak die iemand op zich moet nemen. Als de directe nabestaanden al op leeftijd zijn, kan dat als een flinke last worden ervaren. Daarnaast is begraven duurder omdat u een grafmonument koopt en omdat u voor een lange periode grafkosten betaalt. Eventueel kunnen deze voor een bepaalde periode worden afgekocht en na afloop daarvan worden verlengd. Gebeurt dat niet, dan wordt het graf geruimd.

Cremeren
Bij een crematie wordt het lichaam van de overledene verbrand in een crematorium. Hierbij ontstaat as die door het crematorium in een urn wordt meegegeven aan de nabestaanden. Er zijn vervolgens allerlei mogelijkheden voor deze as. Veel nabestaanden kiezen ervoor om de as in een urn in huis te bewaren, zodat de dierbare dichtbij is. Ook kan er voor gekozen worden om de as te laten verwerken in een as-sieraad dat gedragen kan worden. Daarnaast is het ook mogelijk om de urn op een openbare plek te plaatsen of de as uit te strooien. In dat geval hebben andere nabestaanden, net als bij een graf, altijd een plek die ze kunnen bezoeken.

De kosten voor cremeren zijn over het algemeen lager bij begraven. Alleen als er wordt gekozen voor het begraven van de urn of het plaatsen in een urnennis betaalt u na de crematie enige periodieke kosten voor onderhoud. Deze verschillen per gemeente maar zijn over het algemeen echter lager dan grafkosten.

Momenteel mag het lichaam van een overleden persoon in Nederland alleen begraven of gecremeerd worden. De resomatie is een ander alternatief, dat wellicht in de toekomst ook hier mogelijk zal worden.

Uitvaartverzekeringen

Een uitvaart brengt altijd de nodige kosten met zich mee, ongeacht de keuze uiteindelijk gemaakt wordt. Om uzelf te verzekeren tegen deze kosten, kunt u de beslissing maken om een uitvaartverzekering af te sluiten. Dit kan uw nabestaanden financieel ontlasten.

Gemiddeld genomen zijn de kosten van een crematie lager dan die voor een begrafenis. Daarom zijn de verzekeringspremies over het algemeen dus ook iets lager als u de voorkeur heeft voor een crematie. Het precieze premiebedrag hangt echter ook af van andere factoren. Wat wenst u voor uw uitvaart? Wilt u een uitbundige uitvaart of heeft u de voorkeur voor een sober afscheid? Ook het soort uitvaartverzekering dat u heeft afgesloten kan invloed hebben op de premie.

Als u overweegt om een uitvaartverzekering af te sluiten, dan heeft u de keuze tussen drie soorten polisvormen van de uitvaartverzekering: de kapitaal uitvaartverzekering, de natura uitvaartverzekering en de koopsomverzekering.

Kapitaalverzekeringen

Bij de kapitaalverzekeringen wordt er na overlijden van de verzekerde een bedrag uitgekeerd aan de nabestaanden. Zij kunnen dit naar eigen inzicht besteden aan het regelen van de uitvaart. Daarbij kunnen ze kiezen voor de uitvaartverzorger waar de verzekering liep, maar dat hoeft niet. De kapitaalverzekering biedt de nabestaanden veel keuzevrijheid, maar kan daarentegen wel meer organisatorische inspanning vergen. Bekijk hier alles wat u moet weten over de uitvaart kapitaalverzekering.

Naturaverzekeringen

In tegenstelling tot bij een kapitaalverzekering, wordt er bij een naturaverzekering geen geldbedrag uitgekeerd. Bij deze verzekering worden namelijk de basisonderdelen van de uitvaart gekocht als een pakket aan diensten. Willen de nabestaanden daar iets aan toevoegen, dan betalen ze daar extra voor. Ook in dit geval kunnen ze kiezen voor een andere partij dan diegene waar de verzekering was geregeld, maar dat is niet aantrekkelijk. Het bedrag dat de nabestaanden dan krijgen is namelijk een stuk lager dan het pakket aan diensten waarvoor de overledene verzekerd was. Om die reden wordt er dan ook voornamelijk voor gekozen om de uitvaart te laten regelen door verzekeraar waarbij de verzekering liep. Bekijk hier alles wat u moet weten over de uitvaart naturaverzekering.

Koopsomverzekering

Bij een koopsomverzekering wordt er een eenmalig bedrag ingelegd dat vrijkomt wanneer de verzekerde komt te overlijden. Dit geldbedrag is vervolgens zonder beperkingen te besteden door de nabestaanden. Een koopsomverzekering wordt dus eenmalig afgelost, waardoor er geen maandelijkse vaste last ontstaat. Bekijk hier alles wat u moet weten over de uitvaart koopsomverzekering.