Uitvaartkosten en kostenposten

Uitvaartkosten

Iedereen is ervan op de hoogte dat een uitvaart altijd de nodige kosten met zich meebrengt. Wat precies alle kostenposten zijn en waar het totaalbedrag aan uitvaartkosten uiteindelijk op neer komt, is iets waar veel mensen echter geen weet van hebben.

De uiteindelijke kosten van een uitvaart hangen namelijk af van een groot aantal zaken. Vindt er bijvoorbeeld een begrafenis plaats of een crematie? Wordt de overledene opgebaard in het rouwcentrum of gebeurt dit thuis? Waar vindt de afscheidsdienst plaats? Dit zijn vaak de eerste zaken die bij nabestaanden opborrelen. Alle gemaakte keuzes hebben uiteindelijk invloed op het totale kostenplaatje.

Om u te helpen bij de inschatting van het totaalbedrag, geven wij u hier een opsomming van de verschillende kostenposten bij een uitvaart.

Uitvaartverzorger

De uitvaartverzorger die ingehuurd wordt is vaak is de eerste kostenpost waar nabestaanden mee te maken hebben. Een uitvaartondernemer verzorgt begrafenissen en crematies en neemt daarbij taken uit handen van de nabestaanden die dit vaak als zeer prettig ervaren.

Vaak vinden uitvaartondernemers het echter ook geen enkel probleem als nabestaanden zelf een deel van de organisatie op zich nemen, om op deze manier de kosten enigszins te drukken. Er zijn namelijk redelijk wat eenvoudige zaken die door de nabestaanden zelf geregeld kunnen worden. Nabestaanden kunnen bijvoorbeeld zelf een ruimte uitkiezen en huren waar de afscheidsdienst plaats zal vinden, ook omdat zij weten aan welke locatie de overledene dierbare herinneringen heeft. Ook kunnen nabestaanden zelf rouwkaarten uitzoeken en bestellen.

Een kist kan tevens in de meeste gevallen zonder bemiddeling van een uitvaartverzorger uitgekozen worden. Er bestaan verschillende soorten kisten en als de overledene geen specifieke voorkeur heeft uitgesproken, kan hier kan makkelijk op bespaard worden. Een standaard kist kan in dat geval bijvoorbeeld een prima alternatief zijn op een luxe variant met kostbare materialen en bekleding.

Formaliteiten

De meeste mensen huren een uitvaartverzorger in die het afscheid regisseert aan de hand van de wensen van de overledene en nabestaanden. Een uitvaartondernemer kan daarnaast alle formaliteiten regelen zoals het vervoer, het afleggen en het condoleanceregister dat opgenomen wordt. Kiest u hiervoor, dan bent u in dat geval uiteraard meer geld kwijt dan het basistarief, dat vaak ergens tussen de duizend en vijftienhonderd euro ligt. Let op: als de uitvaartondernemer in de avond of in het weekend ingeschakeld wordt, dan zal ook extra betaald moeten worden.

Rouwcentrum

Behalve het inhuren van een uitvaartverzorger, is ook het verzorgen van de overledene een kostenpost om rekening mee te houden en iets waar nabestaanden vaak niet bij stilstaan. Vergeet tevens niet dat het opbaren in zowel een uitvaartcentrum als thuis ook geld kost. De prijs van het rouwcentrum is afhankelijk van de mate van toegankelijkheid. Er zijn uitvaartcentra waar nabestaanden een aantal momenten een bezoek kunnen brengen aan de overledene, anderen bieden een 24-uurs kamer.

In de berekening van de kosten dient ook rekening gehouden te worden met het laatste vervoer en het eventueel huren van volgauto‘s, bijvoorbeeld voor genodigden die slecht ter been zijn. Als er een voorkeur is voor wagens die niet zwart zijn, dan brengt dit vaak ook extra kosten met zich mee.

Vaak loopt een uitvaart uit en blijven mensen langer in de condoleanceruimte of eventueel andere plek waar dit plaatsvindt dan oorspronkelijk gepland was. Omdat al deze extra tijd uiteindelijk wordt doorberekend, is het toch verstandig dat de vooraf gestelde tijden aangehouden worden. Als nabestaanden niet zelf in staat zijn te spreken, dan kan er een funerair spreker ingehuurd worden. Ook hier zijn kosten aan verbonden.

Overige kosten

Er zijn echter nog allerlei overige kostenposten die vaak over het hoofd worden gezien. Steeds vaker worden er tijdens een afscheid bijvoorbeeld foto’s gemaakt door een professionele fotograaf. Daarnaast wordt ook regelmatig de mogelijkheid geboden om de afscheidsplechtigheid op te nemen. Deze opties brengen uiteraard de nodige kosten met zich mee. Uiteraard zijn ook aan de koffie, de thee, de andere consumpties en de cake die na afloop worden aangeboden, kosten verbonden.

Als een persoon overlijdt, wordt dit door de nabestaanden vaak op verschillende manieren aan de buitenwereld bekend gemaakt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan rouwkaarten. Er zijn echter mensen die ervoor kiezen om geen rouwkaarten te versturen, maar in plaats daarvan te kiezen voor een advertentie in de krant. Deze advertentie is er regelmatig op gedoeld om iedereen de kans te bieden om de dienst bij te wonen. Adverteren in een lokale krant is hierbij de goedkoopste optie. Een advertentie in een regionaal of landelijk dagblad is fors duurder. Een combinatie van rouwkaarten en advertenties is overigens ook niet ongewoon.

Veel nabestaanden vinden het belangrijk om bloemen te geven bij een uitvaart. Deze bloemen nemen uiteraard extra kosten met zich mee, net als de condoleanceboeken. Als alternatief kan een online condoleanceregister worden gebruikt, waar ook mensen die de overledene niet persoonlijk kennen hun medeleven kunnen uiten.

Begrafenis of crematie

Ook de keuze voor een begrafenis of crematie heeft uiteindelijk grote invloed op het totale kostenplaatje. Bij een begrafenis gaan bijvoorbeeld grafkosten gepaard. Er wordt dan als het ware ruimte van de gemeente gekocht voor het graf. Dit kan voor tientallen jaren en de kosten kunnen over die periode behoorlijk oplopen. Op het graf wordt een grafsteen geplaatst, en deze gedenkstenen zijn vaak niet goedkoop. Ook moet niet vergeten worden dat het grafmonument het nodige onderhoud vergt. Overigens bestaat er tussen gemeenten grote verschillen in de grafkosten die berekend worden.

Cremeren is een goedkoper alternatief van begraven. De as kan in huis geplaatst worden of verwerkt worden in een as-sieraad. Ook kunnen nabestaanden ervoor kiezen de as uit te strooien of in een urnengraf te plaatsen. Deze kosten liggen uiteindelijk altijd aanzienlijk lager dan bij een begrafenis.

Is er sprake van een crematie, dan wordt vaak een all-in prijs gerekend voor het cremeren, het afscheid met sprekers, de muziek en het gebruikmaken van de condoleanceruimte. Een goedkopere optie is een zogenaamde technische crematie. In dat geval wordt er in het crematorium geen afscheidsdienst gehouden en is er geen ruimte voor condoleren.

Uitvaartverzekering

Zelfs aan de meest sobere uitvaart zijn dus altijd kosten verbonden. U kunt ervoor kiezen om een uitvaartverzekering af te sluiten, om op deze manier uw nabestaanden niet te confronteren met de financiële lasten van uw laatste afscheid. Er bestaan verschillende verzekeringspolissen, namelijk de kapitaal uitvaartverzekering, de natura uitvaartverzekering en de koopsomverzekering.

Welke uiteindelijk voor u het meest geschikt is, hangt af van de wensen die u heeft voor uw eigen uitvaart, uw financiële status en uiteraard uw persoonlijke voorkeur. Het is daarbij belangrijk om een inschatting te maken van de uiteindelijke verwachte kosten van uw uitvaart. Zo kunt u zich hiervoor verzekeren en komen uw nabestaanden niet voor vervelende verrassingen te staan.