Uitvaartverzekering: de koopsompolis

De koopsompolis uitvaartverzekering biedt dekking voor de kosten van een uitvaart. Kenmerkend aan deze polis is dat er geen premiebetaling per maand plaatsvindt. In plaats daarvan betaalt de verzekerde eenmalig een bedrag: een koopsom. Aan dit type uitvaartverzekering zijn zowel voor- als nadelen verbonden.

Voordelen van de koopsompolis

Het grote voordeel van het betalen van een koopsom is dat er geen maandelijkse vaste last ontstaat. De uitvaartverzekering is met een levenslange dekking in één keer geregeld zonder maandelijkse verplichting. Nabestaanden maken na het overlijden van het verzekerd bedrag gebruik om de uitvaartkosten te betalen. Het is dus wel belang om minimaal een verzekerd bedrag te kiezen dat de kosten van de begrafenis of crematie dekt.

De verzekerde bepaalt zelf de hoogte van het te verzekeren bedrag. Daarbij is er een keuze tussen de manier van uitbetaling, bijvoorbeeld in natura of met uitkering van een bedrag. Bij de uitkering in geld is er sprake van een kapitaalverzekering.

Nadelen van de koopsom uitvaartpolis

Er zijn echter ook nadelen verbonden aan de koopsom uitvaartpolis. De verzekerde moet bijvoorbeeld namelijk in één keer een relatief groot geldbedrag betalen. Bij een vroegtijdig overlijden is er dan in verhouding meer premie betaald dan bij een maandelijkse premie. Verder geldt dat koopsompolissen niet altijd een indexatie krijgen en dus niet waardevast zijn. De toepassing van de indexatie is afhankelijk van de uitvaartverzekeraar. Doorgaans is dat alleen het geval indien er sprake is van een polis met periodieke premiebetaling.

Zonder deze indexatie moet er rekening gehouden worden met de stijging in uitvaartkosten. Met een koopsompolis is het dus raadzaam om regelmatig te controleren of uw wensen aansluiten met het verzekerde bedrag. Het is namelijk wel mogelijk om het verzekerd bedrag te verhogen met een eenmalige koopsombetaling.

Het verzekerde bedrag van de koopsom uitvaartpolis is overigens onderdeel van de bezittingen in box 3. Er geldt wel een vrijstelling tot een bepaalde waarde (7.033 euro in 2018).

Premie betalen of eenmalige storting?

Wat voor u de beste keuze is, hangt af van uw persoonlijke situatie. Wanneer u niet veel spaargeld bezit, bent u wellicht beter gebaat bij het betalen van een maandelijkse premie. Dit kan bij de naturapolis en de kapitaalpolis. Als u echter wel veel geld op de bank heeft staan, dan is de keuze voor een koopsom voor de uitvaart mogelijk. De financiële situatie is dus leidend als het gaat om het maken van de beste keuze.

Ook als u niet krap bij kas zit heeft u de optie om voor maandelijkse premiebetaling te kiezen. In dat geval komt de persoonlijke voorkeur om de hoek kijken. Betaalt u liever eenmalig een bedrag om er niet iedere maand aan te hoeven denken? Of houdt u het geld liever op de bank en betaalt u elke maand een premie? Dat is overigens ook te realiseren met een automatische afschrijving.

Verzekerd bedrag en inleg

De koopsom voor dekking van de kosten van de uitvaart varieert per verzekerd bedrag.
Des te hoger het verzekerde bedrag voor de uitvaart is des te hoger het eenmalig te betalen bedrag is.

Verschillen tussen uitvaartmaatschappijen

Net als bij premiebetaling voor de uitvaartverzekering geldt dat tussen de uitvaartmaatschappijen ook verschillen zijn voor wat betreft de koopsom. De verschillen in hoogte van de premie zijn te verklaren door bijvoorbeeld de premieduur. Een levenslange betaling van een premie kost minder dan een premie met een premieduur van twintig jaar. Bij een koopsom betaalt de verzekerde eenmalig een inleg voor een verzekerd bedrag.

De hoogte van de koopsomstorting varieert en is onder meer afhankelijk van de leeftijd van de verzekerde. Des te hoger de leeftijd des te hoger de koopsomstorting voor hetzelfde verzekerde bedrag. De uitvaartverzekeraar loopt bij een hogere leeftijd namelijk meer risico dat de verzekerde overlijdt. Het loont zeker de moeite om een vergelijking te maken tussen de verschillende uitvaartpolissen. Bijvoorbeeld met betrekking tot de maximale leeftijd voor een koopsompolis. Of met de keuze tussen een naturaverzekering of kapitaalverzekering.