Wat is een Uitvaartverzekering?

Wat is een uitvaartverzekering?

Naast het feit dat het overlijden een emotionele gebeurtenis is, heeft het overlijden ook financiële consequenties. Een uitvaart kost geld; In 2012 was de prijs van de gemiddelde uitvaart € 6.500,-. Omdat niet iedereen dit bedrag heeft liggen zijn de uitvaartverzekeringen ontstaan. Door maandelijks een klein bedrag weg te storten als verzekeringspremie heb je de zekerheid dat de kosten voor je uitvaart gedekt zullen worden. Uitvaartverzekeringen zijn de enige verzekeringen waarvan je zeker weet dat ze ooit uit zullen keren en in die zin zijn ze bijzonder: Het gaat niet om het risico van overlijden, maar het gaat om de zekerheid dat de plechtigheid betaald kan worden zonder dat een van de nabestaanden de rekening gepresenteerd zal krijgen.

Voor wie is een uitvaartverzekering?

Een uitvaartverzekering is in feite voor iedereen geschikt. Er zijn 2 hoofdredenen voor het afsluiten van een uitvaartverzekering: Met een uitvaartverzekering kun je zekerheden inbouwen over de dekking van de bij de uitvaart behorende kosten en daarnaast kun je met een uitvaartverzekering de nabestaanden flink wat organisatorisch werk uit handen nemen. Om nabestaanden niet met de financiële gevolgen van een begrafenis op te zadelen ziet ruim 90 % van de Nederlandse volwassenen het als een morele plicht om een uitvaartverzekering af te sluiten. Om dat de tarieven en voorwaarden flink kunnen verschillen doe je er goed aan de uitvaartverzekeringen te vergelijken.

Uitkeren in kapitaal

Bij een verzekering waarbij in kapitaal wordt uitgekeerd, krijgt de nabestaande/erfgenaam een vrij te besteden bedrag uitgekeerd om daarmee de begrafenis te organiseren. Met een kapitaal uitvaartverzekering hebben de organiserende nabestaanden alle vrijheid om de dag precies in te richten zoals zij denken dat het het best passend is. Het is bij een kapitaal uitkering ook niet verplicht het uitgekeerde bedrag te gebruiken voor de begrafenis.

Het nadeel van een uitkering in kapitaal is dat hiermee de nabestaanden de gehele organisatie zelf moeten uitvoeren.

Uitkeren in Natura

Bij een uitkering in natura word er een beperkt pakket aan diensten uitgekeerd. De uit te keren diensten zijn in de polis beschreven. Als je af wilt wijken van de in de polis benoemde diensten, dan zullen deze apart gefactureerd worden. Het grote voordeel van een uitkering in natura is dat je hiermee een groot deel van de zorg & organisatie voor de nabestaanden uit handen neemt. De uitvaart zal hiermee in grote lijnen gaan zoals je het zelf bedacht had.

Uitkeren in natura kan vaak alleen bij door de verzekeraar geselecteerde uitvaartverzorgers. Wil je een andere uitvaartverzorger, dan krijg je alsnog een bedrag – dat meestal te laag is om dezelfde diensten te kunnen betalen – uitgekeerd.

Natura Sommen Uitkering?

Een natura sommen uitvaart verzekering is een verzekering waarbij je een bedrag – speciaal voor de uitvaart – verzekerd. Hierbij kunnen de nabestaanden zelf bedenken met welke uitvaartverzorger er zaken gedaan worden en hoe de uitvaart er precies uit zal zien. De verzekeraar zal dan de facturen van de desbetreffende uitvaart-verzorgende diensten vergoeden. Het verschil met een Kapitaal-uitvaartverzekering is hier dat het vrijgekomen geld alleen aan een uitvaart kan worden uitgegeven

De hoogte van het bedrag is bij een natura sommen verzekering volledig zelf te bepalen.

Uitvaartverzekeringen met een combinatie van natura en kapitaal uitkeringen?

Het is mogelijk om een combinatie-uitvaartverzekering af te sluiten. Deze verzekeringen kunnen handig zijn als je je uitvaart bijvoorbeeld in het buitenland wilt hebben of als je naast het standaard pakket ook een persoonlijke noot aan de plechtigheid wilt toevoegen. De natura uitkering levert het standaard verzekerde pakket aan diensten en de kapitaal-uitkering geeft daarbij de ruimte voor de bijzondere toevoegingen.